syngenta

Syngenta Yugoslavia d.o.o.

 

ZAŠTITA VOĆNIH VRSTA OD BOLESTI, ŠTETOČINA I KOROVA

 

KONTAKT

ZAŠTITA JABUKE

ZAŠTITA KRUŠKE

ZAŠTITA VINOVE LOZE

ZAŠTITA BRESKVE I KAJSIJE

ZAŠTITA ŠLJIVE

ZAŠTITA VIŠNJE I TREŠNJE

ZAŠTITA MALINE

ZAŠTITA DRUGIH GAJENIH BILJAKA OD BOLESTI, ŠTETOCNA I KOROVA

CELOKUPAN ASORTIMAN PESTICIDA KOMPANIJE SYNGENTA

UPUSTVO ZA PRIPREMU POTREBNIH KONCENTRACIJA

 

 

 

 

SYNGENTA YUGOSLAVIA D.O.O.

Koste Glavinića 2, 11000 BEOGRAD

Tel.: 011/3690 994; 011/3690 995; 011/3690 987; Fax.: 011/3690 160

E-mail: dimitri@syngenta.co.yu, alex@syngenta.co.yu, dusko@syngenta.co.yu

 

 

Zaštita jabuke

 

 

Zaštita jabuke od štetočina

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

predcvetavanje

zelena jabukina vaš, voćne ose, mineri

ACTARA 25 WG

120-200g/ha

(2g u 10 lit. vode)

cvetanje do plodova

lisna buva, crvene voćne grinje, obični paučinar

ACTELLIC 50

 

(5-10 ml u 10 lit. vode)

opadanje latica do pčetka zrenja ploda

jabukin smotavac, mineri okruglastih mina, savijač pok. ploda

INSEGAR WP-25

kol. 600 kg/ha

(6g u 10 lit. vode)

pucanje pupoljaka do početka zrenja

jabukin smotavac

KARATE ZEON

(2 ml u 10 lit. vode)

cvetanje do početka zrenja ploda

jabukin smotavac

MATCH 50 EC

kol. 1 l/ha

(1 ml u 10 lit. vode)

posle opadanja cvetnih latica

crveni pauk

VERTIMEC 1.8 EC

kon. 0,075% uz dodatak min. ulja 0,25%

(50-100ml. u 100 lit.vode)

 

Zaštita jabuke od bolesti

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

pucanje pupoljaka do plodova veličine oraha

pepelnica, čađava pegavost lišća i krastavost ploda

(Venturia inequalis)

ANVIL

konc. 0,05 %

(5g u 100 lit. vode)

od pojave pupoljka do završetka cvetanja

čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke( Venturia inaequalis)

CHORUS 75 WG

kol. 0,2 kg/ha

opadanje latica do plodova veličine oraha

čađava pegavost lišća i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnica

(Podosphaera leucotricha)

SCORE 250 EC

kol. 0,2 kg/ha

opadanje latica do plodova veličine oraha

pepelnica

(Podosphaera leucotricha)

TOPAS

konc. 0,025% (250 ml/ha)

(2,5 ml u 10 lit. vode)

 

 

 

Zaštita kruške

 

 

Zaštita kruške od štetočina

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

pupoljci do pucanja  do faye kad počne da ¨medi¨

kruškina buva

INSEGAR WP-25

količina 1 kg/ha

posle opadanja cvetnih latica

kruškina buva, rđasta grinja,

VERTIMEC 1.8 EC

kon. 0.075%

 

Zaštita kruške od bolesti

 

Faza razvoja        

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

od pucanja pupoljaka

rđasta pegavost lista i krastavost ploda (  Venturia pyrina)

ANVIL

konc. 0,05%

(5g u 10 lit. vode)

pucanje pupoljaka dok ne dostignu veličinu 10 cm

čađava pegavost lišća i čađave krastavosti plodova kruške

( Venturia pyrina)

SCORE 250 EC

količina 0,2 kg/ha

 

 

 

Zaštita vinove loze

 

 

Zaštita vinove loze od štetočina

 

Faza razvoja        

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

cvetanje do sazrevanja grozda

grozdov moljac

 

INSEGAR WP-25

 

količina 600 gr/ha

(6g u 10 lit. vode)

 

od pojave lista do bobica

moljac, smotavac

 

KARATE ZEON

 

kon. 0,02%

( 2 ml na 10 lit. vode)

 

 

 

Zaštita vinove loze od bolesti

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

vel. lastara 5-10 cm do bobica vel. graška

pepelnica(Uncinula necator)

ANVIL

konc. 0,25%

(2,5g u 10 lit. vode)

od predcvetavanja do bobica vel. graška

plamenjača(Plasmopara viticola) i

pepelnica (Uncinula necator)

QUADRIS

konc. 0,075%

(7,5ml u 10 lit. vode)

u vreme intenzivnog porasta vin. loze

plamenjača(Plasmopara viticola)

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

konc. 0,25

(25g u 10 lit. vode)

precvetavanje, zatvaranje grozdova , pa do pojave šarka

suva trulež(Botrytis cinerea)

SWITCH 62,5 WG

kol. 0,6-0,8 kg/ha

(6-8 g u 10 lit. vode)

vel. lastara 5-10 cm do bobica vel. graška

pepelnica (Uncinula necator)

TOPAS 100 EC

konc. 0,025% (0,5 l/ha)

(2,5 ml u 10 lit. vode)

 

 

 

Zaštita breskve i kajsije od štetočina

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

od predcvetavanja

breskvina vaš

ACTARA

količina 150 g/ha

pucanje pupoljaka

breskvin smotavac

KARATE ZEON

(2 ml u 10 lit. vode)

 

Zaštita breskve i kajsije od bolesti

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

pre cvetanja i u cvetu

pepelnica

TOPAS 100 EC

konc. 0,025% (250 ml/ha)

(2,5 ml u 10 lit. vode)

pre cvetanja i u predcvetavanju

momilia (sušenje grančica)

CHORUS

količina 0,25 kg/ha

 

 

 

Zaštita šljive

 

 

Zaštita šljive od štetocina

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

zrenje plodova

smotavac,

INSEGAR

količina 0,4 kg/ha

opadanje latica do zrenja plodova

lisne vaši

ACTARA

količina 120-200 kg/ha

  

Zaštita šljive od bolesti

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

cvetanje i predcvetavanje

monilia

CHORUS

količina 0,25 l/ha

 

 

 

Zaštita trešnje i višnje

 

 

Zaštita višnje i trešnje od bolesti i štetocina

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

kad plod počne da ¨rudi¨

lisne vaši

ACTELLIC

(5-10 ml u 10 lit. vode)

kad plod počne da ¨rudi¨

lisne vaši

ACTARA

količina 150 g/ha

višnje od početka cvetanja

(beli baloni) pa do faze predcvetavanja

sušenje cvetova i mrke truleži plodova (Monillia laxa)

CHORUS 75 WG

(2g u 10 lit. vode)

 

Zaštita maline od bolesti

 

Faza razvoja       

Suzbija

Preparat

Količina-koncentracija

intenzivni porast lastara do precvetavanja

sušenje lastara-belih mladara (Didymella applanata)

QUADRIS

konc. 0,075%

(7.5ml u 10 lit. vode)

 

 

Početak stranice

 

 

 Poslednja promena: 20 apr 2010