FUNGICIDI  KOJI SE KORISTE ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE KROMPIRA, NJIHOVE OSOBINE, SPEKTAR DELOVANJA, KOLIČINA, VREME I NAČIN PRIMENE

Preparat

Aktivna materija

Sadržaj a.m.

Količina primene

Vreme primene

O ovome sve u najnovijoj monografiji

 

Sve o plamenjači i njenom suzbijanju možete naći u knjizi

ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO

 

 

knjiga zaštita krompira

 

PROJEKAT: PROGNOZA I SUZBIJANJE PLAMENJAČE KROMPIRA I PARADAJZA

AUTOR IDEJE I REALIZACIJA: Prof. dr Drago Milošević

DONATOR PROJEKTA: Sve zainteresovane pozivam na saradnju ( drago.milosevic1@gmail.com ). Možete i Vi biti donator Projekta, Vaša firma ili Vaš preparat koji se koristi za suzbijanje plamenjače krompira i paradajza.

 

DONATORI PROJEKTA PROGNOZE PLAMENJAČE ZA 2007.GODINU: 

SYNGENTA

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

ZAGRA

CURZATE

 

OBJAVLJENO O PLAMENJAČI: 1    2

ARHIVA 2002, 2003, 2004, 2005 I 2006

 PROGNOZA PLAMENJAČE KTOMPIRA I PARADAJZA 2007

DATUM OBAVEŠTENJA (PROMENA)

31.05.2007

10.06.2007

       
           

 

OBAVEŠTENJE 31.05.2007

Poštovani proizvođači krompira,

 

Dobro došli na sajt iz oblasti poljoprivrede. Već sedmu godinu kako smo sa Vama na istom zadatku. Naša ideja da, pošto je nismo mogli realizovati preko države koja bi kao i sve uređene države, trebalo da finansira stalni projekat prognoze plamenjače, sami vođeni sopstvenom idejom i  sopstvenim sredstvima pomažemo proizvođačima da sačuvaju ono što su uložili u proizvodnju krompira. Drugim rečima da zaštitimo krompir od najznačajnije bolesti - plamenjače.

 

Da li je vreme za zaštitu krompira od plamenjače? Da! Početak ove vegetacione sezone je karakterisao sušni period. U takvim uslovima nije bilo uslova za nakupljanje inokuluma patogena prouzrokovača bolesti, gljivolikog organizma P. infestans. Nije bilo ni uslova za infekciju i nastanak bolesti. U ovom periodu su se stekli uslovi za razvoj i fruktifikaciju P. infestans, infekciju i razvoj bolesti. Radi toga se preporučuje tretman useva krompira fungicidom namenjenim za suzbijanje plamenjače. Treba znati da se plamenjača suzbija preventivno. Pojavom simptoma plamenjače mi smo zakasnili sa tretmanom. Da se to ne bi desilo, tretirajte Vaš usev fungicidom namenjenim za suzbijanje ove bolesti kako ne bi bilo kasno.

 

Na našem tržištu se nalazi veći broj preparata na bazi sledećih fungicida ili njihovih kombinacija: azoksistrobin, bakarni hidroksid, bakarni oksihlorid, bakarni sulfat, bakarni oksisulfat, benalaksil, cimoksanil, cineb, cinkkarbonat, dimetomorf,  famoksadon, fentin-acetat, fentin-hidroksid, folpet, fosetil-Al, hlorotalonil, mankozeb, metalaksil, metiram, oksadiksil, propamokarb, propineb i dr.

 

Želimo Vam visok prinos i kvalitet!

 

OBJAVLJENO O PLAMENJAČI: 1    2

 

 

 

OBAVEŠTENJE 10.06.2007.

 

Vremenske prilike odnosno vrednost klimatskih činilaca u većem delu Srbije i okolnim regionima je optimalna za razvoj P. infestans, prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza, infekciju i razvoj bolesti. Ukoliko krompir nije tretiran u ovom periodu, to se obavezno mora uraditi čim vremenske prilike dozvole ulazak u njivu. Paradajz se takođe mora zaštititi, intenzivnije u ovom delu vegetacije, a i s obzirom na povoljne vremenske prilike za infekciju i pojavu plamenjače.

Na našem tržištu se nalazi veći broj preparata na bazi sledećih fungicida ili njihovih kombinacija: azoksistrobin, bakarni hidroksid, bakarni oksihlorid, bakarni sulfat, bakarni oksisulfat, benalaksil, cimoksanil, cineb, cinkkarbonat, dimetomorf,  famoksadon, fentin-acetat, fentin-hidroksid, folpet, fosetil-Al, hlorotalonil, mankozeb, metalaksil, metiram, oksadiksil, propamokarb, propineb i dr.

 

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

CURZATE

 

OBJAVLJENO O PLAMENJAČI: 1    2

 

 

Početak stranice